top of page
Margôt van Brakel - De Mens van Morgen - van homo sapiens naar homo conexus

Een belangwekkende, optimistische kijk op de mens in de (nabije) toekomst.

 

De mens heeft altijd de neiging zich te vergelijken met de toonaangevende technologie van zijn tijd. Steeds weer gaan we de concurrentiestrijd aan met datgene wat we zelf hebben gecreëerd. Nu zijn dat computers en robots – kunstmatige intelligentie. Ons ideale mensbeeld lijkt op dat van een superrobot: extreem slim, voorspelbaar en in staat tot het leveren van topprestaties.Al vanaf de geboorte wordt daarom alles wat we doen en kunnen gedocumenteerd, in curves gegoten en vergeleken met wat we ‘normaal’ en wenselijk achten. Maar hoe we ook ons best doen, als het gaat om topprestaties en voorspelbaarheid leggen we het per definitie af tegen onze eigen uitvindingen. Is dat een schrikbeeld? Waar blijven we dan als mens?

 

Dit boek schetst een visie op de mens van vandaag en geeft een doorkijkje naar die van morgen. Met een unieke combinatie van persoonlijke ervaringen en inzichten gekoppeld aan maatschappelijke thema’s, legt het de essentie bloot. De mens van morgen is echt mens. Hij is als geen ander in staat tot verbinden - maar dan niet alleen op een digitale manier. De homo conexus onderscheidt zich doordat hij zich verbindt met zichzelf, met een ander en met het geheel, om vanuit die verbinding menselijke waarden te herwaarderen en echt ruimte te geven aan diversiteit.

 

De mens van morgen is een belangwekkende, optimistische kijk op de mens in de (nabije) toekomst.
 

Margôt van Brakel - De Mens van Morgen - van homo sapiens naar homo conexus

€ 24,95Prijs
bottom of page